AEON CREDIT

အာမခံပစၥည္း/ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္မလုိ
ရုိးရွင္းေသာ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ
အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ လစဥ္ေပးေခ်မႈ

ေလွ်ာက္ထားသူသည္

 • အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္။
 • ပံုမွန္ဝင္ေငြရွိၿပီး အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

 1. ေလွ်ာက္လႊာ
 2. မွတ္ပံုတင္
 3. ၁ လအတြင္း ရယူထားေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ
 4. အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၳဴ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္ျဖစ္ပါက [အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၳဴ] နယ္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္ ျဖစ္ပါက ယာယီအိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၳဴ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ မိတၳဴ သုိ႔မဟုတ္ ၁ လအတြင္းရယူထားေသာ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္။
 5. ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ၁ လအတြင္းရယူထားေသာ company၊ ရံုးဌာန၏ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း)
 6. ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္သူျဖစ္ပါက ၁ ႏွစ္အထက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားလတ္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္စင္။

ေပးေခ်ရမည့္ေန႔ရက္

 • AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd ၏ AEON S-Loan Scheme အစီအစဥ္ကုိ လစဥ္ ၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း အသံုးျပဳပါက ပထမဦးစြာ ေပးေခ်ရမည့္ေန႔သည္ ေနာက္တစ္လ၏ ၂ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။
 • လစဥ္ ၁ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အတြင္း ပိတ္ရက္မရွိျပန္လည္ ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။
 • ဥပမာအားျဖင့္ ၅ လပုိင္း ၈ ရက္ေန႔ တြင္အသံုးျပဳပါက ပထမဦးစြာေပးဆပ္ရမည့္ေန႔မွာ ၆ လပုိင္း ၂ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၅ လပုိင္း ၁၁ ရက္ေန႔တြင္အသံုးျပဳပါက ပထမဦးစြာ ေပးဆပ္ရမည့္ ေန႔မွာ ၇ လပုိင္း ၂ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္ခႏႈန္းထား

 • ၅၀၀၀ က်ပ္

ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈနည္းလမ္း

 • AEON MICROFINANCE (Myanmar) Co., Ltd.
 • CB ဘဏ္ခြဲမ်ား၊ ဧရာဝတီဘဏ္ခြဲမ်ား။

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက နီးစပ္ရာ Unitel Mobile ဖုန္းဆုိင္တုိင္းကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။